Egzamin gimnazjalny z angielskiego online dating dating ideas san diego

"Jestem nauczycielem w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych i często tu zaglądam przygotowując materiały dla moich uczniów.Naprawdę polecam, a szczególnie bardzo rozbudowaną sekcję dotyczącą słownictwa i struktur gramatycznych.Oto odpowiedzi do zadań z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym - trzeciej części egzaminu gimnazjalnego. In the first class I couldn't follow the teacher, I slipped and fell over.

Przed egzaminem sprawdź, przelicz strony, zgłoś wady (jeśli są) komisji nadzorującej.Zadanie 11.1Odpowiedź poprawna A1.2Odpowiedź poprawna C1.3Odpowiedź poprawna B1.4Odpowiedź poprawna B1.5Odpowiedź poprawna C1.6Odpowiedź poprawna AZadanie 22.1Odpowiedź poprawna E2.2Odpowiedź poprawna A2.3Odpowiedź poprawna C2.4Odpowiedź poprawna BZadanie 33.1Odpowiedź poprawna D3.2Odpowiedź poprawna C3.3Odpowiedź poprawna BZadanie 44.1Odpowiedź poprawna B4.2Odpowiedź poprawna A4.3Odpowiedź poprawna E4.4Odpowiedź poprawna DZadanie 55.1Odpowiedź poprawna D5.2Odpowiedź poprawna C5.3Odpowiedź poprawna BZadanie 66.1CITIES 6.2CHILDREN6.3INTERESTED 6.4CAME 6.5WRITINGZadanie 77.1ARE YOU WAITING7.2WERE MANY CLOUDS7.3HAVE BEEN DESIGNED7.4TIMES A DAY7.5THE MOST DIFFICULT DECISIONZadanie 8Przykładowa odpowiedź: Hi Tom, How are you? My friend recommended me the place because they've got some professional dancers there and I'd like to learn some basic steps – why not? She's tall with blond hair and green eyes, always cheerful and really funny.Wśród zadań otwartych z języka polskiego znajduje się dłuższa wypowiedź pisemna.Zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie mają formę zamkniętą.

Leave a Reply